مسابقه عکاسی آریا تن ورز پویا

 

مسابقه عکاسی

پرینت

آب کردن چربی شکم و کمر و پهلو

از حرکات ورزشی زیر میتوان برای آب کردن چربی دور شکم و کمر و پهلوها استفاده نمود. حتماً به خاطر داشته باشید قبل از شروع جرکات با کمی نرمش کششی بدنتان را آماده کنید...

انیمیشن جرکات مخصوص آب کردن چربی دور شکم ، کمر و پهلوها