مسابقه عکاسی آریا تن ورز پویا

 

مسابقه عکاسی

اخبار سلامت

پرینت

حجم تمرینات برای افراد تازه کار

افرادی که تازه شروع  به تمرینات  با وزنه می کنند ، احتمالا  دستاورد قابل توجهی را به زودی در پیشرفتشان  مشاهده خواهند   کرد.  بدیهی است که سطوح متفاوت از حجم تمرینات، نتایج متفاوتی را نیز در بر خواهد داشت.  مطالعه ای که درمجله

Scandinavian Journal of Medicine & Science in Sports به چاپ رسیده است به بررسی تاثیر چندین تمرین روتین می پردازد.

در این مطالعه تعدادی از افراد تازه کار سه ست تمرین برای پایین تنه و یک ست برای عضلات بالاتنه انجام دادند و گروه دیگر یک ست برای پایین تنه و سه ست برای عضلات بالاتنه انجام دادند. بعد از یازده هفته تمرین سه روز در هفته ودر هر جلسه 80 تا 90 دقیقه تمرین، هر دو گروه در پرس شانه توانایی قدرتی مشابهی بدست آوردند ولی سه ست بالابردن وزنه باعث پیشرفت  بیشتری در کشش زانو در این افراد شده بود یعنی عضلات پاهای این افراد بیشتر تقویت شده بود.

افق روشن تر: تعداد سلولهای اقماری عضلانی که در حین تمرینات تولید می شوند با حجم بیشتری در عضلات پایین تنه نسبت به  عضلات بالا تنه شکل می گیرند. این یافته ها ممکن است برای افراد بزرگسالی که  در نظر دارند تمرینات با وزنه به طور روتین را اغاز کنند، مفید باشد. همیشه به خاطر داشته باشید که در افراد مختلف پاسخ دهی به تمرینات می تواند متفاوت باشد.