مسابقه عکاسی آریا تن ورز پویا

 

مسابقه عکاسی

اخبار سلامت

پرینت

آیا کربوهیدراتها می توانند باعث رشد عضلات شوند؟

بطور قطع مسلم است که مصرف  پروتئین بعد از تمرینات مقا ومتی بیشتر از آنچه فقط از طریق تمرین کردن  اتفاق می افتد می تواند باعث سنتز پروتئین شود. حال اگر کربوهیدرات را اضافه کنیم چه اتفاقی می افتد؟ این سئوال در ژرنال بین المللی جامعه تغذیه ورزشی مطرح شده است.  

محققان دریافته اند اگرچه آمینواسید زنجیره ای لوسین نیاز به انسولین جهت کنترل و تنظیم فرایند سنتز پروتئین  دارد،  معمولا به میزان کافی انسولین در جریان خون وجود دارد که حتی نیازی به مصرف کربوهیدرات که باعث ترشح انسولین می شود نیست.

افق روشن تر:در حالیکه  کربو هیدرات ها جهت دوباره پر کردن عضلات از ذخایر گلیکوژن تخلیه شده در  حین تمرینات مقاومتی  واستقامتی  مهم هستند , این مطالعه نشان می دهد که مصرف ترکیبی پروتئین با کربو هیدرات تاثیر مضاعفی  بر روی تقویت نیروی ساختاری  عضلات نخواهد داشت. البته , هدف بیشتر ورزشکاران فقط به افزایش سایز عضلات منتهی نمی شود.