مسابقه عکاسی آریا تن ورز پویا

 

مسابقه عکاسی

اخبار سلامت

پرینت

خواب منظم باعث کاهش چربی بدن می شود

حتما شما تاکنون شنیده اید که به طور میانگین خواب کمتر از 6.5 ساعت و نیز بیشتراز 8.5 ساعت با میزان درصد چربی بالاتر بدن ارتباط دارد. مطالعه جدیدی که در مجله American Journal of Health Promotion منتشر شده است این مساله را گوشزد می کند که خواب منظم و ساعت بیداری به طور مرتب با میزان کمتر چربی بدن ارتباط دارد.
محققان عادات خواب 300 خانم دانشجو را در عرض چند هفته مورد بررسی قرار دادند. انها دریافتند که میزان چربی بدن افرادی که ساعات خواب و بیداریشان در هر روز نسبت به روز قبل بیشتر از 90 دقیقه تفاوت داشت بالاتر از گروهی است که این تفاوت کمتر از 60 دقیقه است.
افق روشن تر:
تنظیم ساعات خواب و بیداری به طور منظم در هر روز کار سختی نیست. برای افزایش کیفیت خواب دمای اتاق خوابتان را پایین نگه دارید و تا حد امکان محیط خوابتان تاریک باشد.البته تمرینات و ورزش مداوم نیز به کیفیت خوابتان کمک می کند.