مسابقه عکاسی آریا تن ورز پویا

 

مسابقه عکاسی

اخبار سلامت

پرینت

مصرف آب و کاهش وزن

 

اگر شما با اشخاصی که طرفدار رژیم های غذایی بوده اند صحبت داشته باشید حتما از انها این نکته را خواهید شنید که افزایش مصرف آب به کاهش وزن کمک خواهد کرد. 

 

بررسی تحقیقی در این مورد که در ژرنال آمریکایی کلینیکال نوتریشن آمده است نگاهی علمی به این تکنیک ساده می اندازد. 

 

بعد از بررسی 4936 یاداشت های ثبت شده,11 مطالعه و 2 تجدید نظر اصولی ,دانشمندان به این نتیجه رسیدند که افراد بزرگسالی که یک برنامه رژیم غذایی را دنبال می کردند با مصرف آب بیشتر ,موفقیت بیشتری داشته اند.از طرف دیگر افراد عادی که رژیم خاص غذایی نداشتند با مصرف آب بیشتر کاهش وزنی نداشته اند.

 

افق روشن تر:

 

تا هنگامیکه مکانیسم این پدیده نا شناس است , نوشیدن مقداری آاب بیشتر به بزرگسالان ورزشکار در داشتن بدنی هیدراته کمک خواهد کرد. علی الخصوص در ماههای گرم تابستان  که به دلیل از دست دادن آب بدن به میزان 2 درصد بیشتر اثر منفی در کارایی شما دارد. منتهی بیشتر از حد آب  مصرف نکنید به دلیل اینکه مصرف هر چیز زیادی خوب  وموثر نیست.