مسابقه عکاسی آریا تن ورز پویا

 

مسابقه عکاسی

اخبار سلامت

پرینت

تأمین پروتئين بدن قبل از شروع تمرينات

آیا شما هميشه وی پروتئین خود را فقط در نيم ساعتی كه كارتان در باشگاه رو به اتمام است مصرف ميكنيد؟ برطبق تحقيقی كه در مجله ی پزشكی وعلم در ورزش و تمرين منتشر شده است، اگر با شكم خالی از غذا ورزش كنيد احتمالا نميتوانيد از آمينواسيدهای ضروری به طور احسن استفاده كنيد. مححقان افرادی را زير نظر گرفتند كه قبل از انجام تمرينات كششی پا ودراز نشست مواد غذايی را كه دارای پروتئين بالا هستند مصرف می كردند. آنها اين تمرينات كششی را فقط توسط يكی از پاهايشان انجام ميدادند. پای ديگر به صورت ساكن باقی ميماند و پس ازانجام  معاينات پزشكی روی ماهيچه های هردو پا مشخص شد که ميزان سنتز پروتئين در پای تقويت شده توسط تمرين ٢٠% بيشتراز پای ديگر بود.

افق وسيعتر

در نگاه اول اين تحقيقات ساده و ابتدايی به نظر ميرسد. شما به طور طبيعی انتظار داريد كه سنتز پروتئين توسط ورزش و تمرين ایجاد شود. به خاطر بسپاريد كه افراد تحت مطالعه قبل از شروع تمرين غذاهايی با پروتئين بالا مصرف می كردند. اما اگر صبحها و يا در وضعيتی كه شكمتان خالی است ورزش می كنيد حتماً بلافاصله پس از اتمام تمرين نوشیدنی پروتئين وی را ميل كنيد. با این حال دو عدد تخم مرغ و يا شکلات دارای پروتئين را در حدود یک ساعت قبل از رفتن به باشگاه ميل كنيد. اين كار ميتواند همان تفاوتی را در شما ايجاد كند كه باعث ارتقاء شما به مراحل بالاتر شود.