مسابقه عکاسی آریا تن ورز پویا

 

مسابقه عکاسی

اخبار سلامت

پرینت

از نمك كمتر استفاده كنید

میانگین مصرف سدیم در آمريكا در میان افراد بزرگسال روزانه ٣٤٣٦ميلی گرم می باشد. اين تقريبا برابر با ٩گرم نمك است كه برابر با بيشتر از دو سوم مقداری مجازی (٢٣٠٠ميلی گرم در روز) است كه دولت پيشنهاد كرده است. اين یافته ها در نشریه گزارش بيماری و مرگ ومير هفتگی منتشر شدند و در مقابل اخطارهايی منتشرشده توسط مركز پيشگيری وكنترل بيماری كه درباره خطرات استفاده بيش از اندازه نمك  بيان شد بود قرارگرفتند.  در نتيجه مركز پيشگيری وكنترل بيماری پيشنهاد محدود كردن سديم را تا ١٥٠٠ ميلی گرم داده است. این معادل روزانه كمتر از ٤ گرم برای ٦٩% از جمعيت می باشد.

 

افق وسيعتر

وقتی شما بيشترين نمك دريافتی خود را از غذا های كنسروی واز غذاهای رستورانها بدست می آورید برای افراد در معرض خطر يعنی افراد بالای ٤٠ سال محدود كردن اين نوع غذاها فكر خوبيست. هنگامی كه بيرون از منزل غذا ميخوريد ميتوانيد غذاهايی كه با  نمك كمتردرست شده اند ويا غذاهای تازه و سبزيجات سفارش دهيد. همچنين عادت كردن به خواندن اطلاعات تغذيه ای درج شده روی محصولات بسته بندی شده و كنسروها هم فكر خوبيست.